Tip Tod Het Groene Kruis Ch.H.Tb.Schnialz Garaoe 0. Smit Reparatie vaa Automobielen Bij Schmaiz gekleed is goed besteed I IUII Tandtechnische Inrichting J. KOSTER KUNSTTANDEN-GEBITTEN J. H. VRIELINK, W. F. GORTER a 50 CENT PER LOT. MODERNE DAMES - MANTELS. MANTEL C0STUMES. JAPONNEN IN WOL, ZIJDE, KATOEN - OOK IN GR00TE MATEN. - KORTE SPORTJASJES. FALCON EN BIGBEN REGENMANTELS. MET DE PINKSTERDAGEN PER AUTOBUS NAAR ZEELAND. N.V. „ATBONTA" Dir: H. en H. J. Naastepad. RADIO PROGRAMMA IN BOSKER's BOEKHANDEL Plantsoen Schagen. SpreekuurDagelijks rau 10 tot 1 en van 2 tot 4 nut. Speciaal adres voor de uitnemende waterverf voor alle binnenwerk, ook over witkalk en verschoten behang. VERSCHIET NIET. DEKT IN EEN LAAG. GEEFT NIET AF. Dertig moderne kleuren vanaf 26 cent per pondspak. Alleen bij CENTRAAL DROGIST HOOGZIJDE SCHAGEN. Beëedigd Makelaar Schagen Tel. No. 13, belast zich met het opmaken van boedelscheidingen, Successie, Me mories (naar eigen schatting) koopacten, ruilingen, huurcon tracten, enz. en het verstrekken van gelden onder hypothecair verband. Geeft advies in Zitdag te Hippolytushoef ten huize van N. KOK aan de Nieuw- «traat, lederen ZATERDAG van 10—2 uur. De gunstig bekende loten van de goedgek. bij Min. Besluit van 14 Febr. 1934, zjjn weder bü elke solide Lotendebitant verkrijgbaar Voor den verkoop in depót wende men zich tot K. VAN LOENEN TE SCHAGERBRUG. Kapitaal en Reserve f 70.000.000. AMSTERDAM DEN HAAG ROTTERDAM. Verhuurt in hare in het Kantoor Hippolytushoef te Wieringen geplaatste Safekast, loketten ter berging van waarden enz. HUURPRIJS f 6.- PER JAAR. Credieten-Deposito's, Rekening-courant, Effec ten, Coupons. 150 Kantoren. DAMES BLOUSES, PULLOVERS COSTUME ROKKEN. KINDERMANTELS JURKEN BLAZERS. POLO BLOUSES PULLOVERS PLOOIROKJES. DAMES KOUSEN, SKISOKJES, SJAALS, Handschoenen, Zakdoeken. DAMES LINGERIES, ONDERJURKEN, DIRECTOlRS. NACHTHEMDEN PYAMA'S CAMISOLES. Aanbevelend, SCHAGEN. Vertrek van Wieringen (Den Oever) op Zaterdag 19 Mei om 10 uur v.m. Vertrek van Anna Paulowna (Garage) op Zaterdag 19 Mei om 10.40 uur v.m. Terug uit Zeeland (Goes en Middelburg) op 22 Mei. KINDEREN TOT 12 JAAR HALF GELD. Verder inlichtingen en opgave aan alle Chauffeurs, aan de Garage te Anna Paulowna, te Den Oever bij P. Plooy en te Middenmeer bij C. Corstanje, Kanaalweg 9. ELFTSTRAAT HIPPOLYTUSHOEF. Vanaf heden ook ingericht tot j Vakkundig monteur. Beleefd aanbevelend. WOENSDAG 2 MEI t*.. HILVERSUM. 301.5 M. (995 Kp.) A. V. R. O. 8.0110.00 Ochtendmuziek. 10.00—10.11 Morgenwijding. 10.1510.30 Gramofoonmuziek. 11.0011.30 Kookpraatje door Mevr. R. Lot gering—Hillebrand. 11.0012.00 Orgelconcert. 12.30 n.m. Kovacs Lajos en zijn orkest. 2.15 Gramofoonmuziek. 2.303.00 n.m. Voordracht. 8.00—3.45 Knipcursus voor gevorderden door Ida de Leeuwvan Rees. 4.305.00 n.m. Radio-Kinder-Koorzang oi.v. Jacob Hamel. 5.00—5.30 n.m. Voor kleinere Kinderen door Mevr. Ant. van Dük. V. P. R. O. 5.30 n.m. Bijbelvertelling voor jonge men- schen. j voordracht door Ds. B. J. Aris. A. V. R. O. 6.00—6.30 n.m. Kovacs Lajos en zijn orkest. R.V.Ü. 6.31—7.00 n.m. Radio Volks Universiteit. A. V. R. O. 7.00 Kovacs Lajos en zijn orchest 8.018.05 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 8. 0—9. n.m. Kovacs Lajos en zijn orkest. 9.009.40 n.m. Radiotooneel. Studio-opvoe ring van „Het Apenpootje," in 3 taf. 9.5011.00 Concert door het Omroeporkest o.l.v. Albert van Raalte. 11.10 n.m.12.00 Gramofoonmuziek. HUIZEN. Golflengte 1875 M. N. C. R. V. 8.008.15 Schriftlezing en meditatie. 4.15—9.30 Gramofoonmuziek. 9.00—10.00 Kristlik Frysk Selskip. Lezen van godsdienstige Friesche lectuur, door Mevr. G. Feddema-Hoogland. 10.30 uur Morgendienst. 11.00—12.00 Het Ensemble Van der Horst. 12.01—2.00 n.m. Concert. 2.00 Bespeling van het Studio-orgel door S. P. Visser. 2.45—3.15 n.m. Lezen van Chr. Lectuur. 3.30 n.m. Concert. O.01 n.m. Kinderuurtje. 6.00—6.30 n.m. „Het 120-jarig bestaan van het Nederlandsch Bijbelgenootschap," door Ds. D. E. Boeke. 6.30—7.00 n.m. Onderwijs voor de Binnenvaart 7.15—7.30 n.m. Persberichten van Ned. Chr. Persbureau. 7.30—8.00 n.m. Landbouwhalfuurtje. Spreker B. Havenaar. 8.009.30 n.m. Samenkomst van het Leger des Heils te 's-Gravenhage. 9.40 n.m. Bespeling van het studio-orgel. 10.4011.30 n.m. Gramofoonmuziek. DONDERDAG 3 MEI A. V. R. O. HILVERSUM 301.5 M. (995 Kp.) I.00 Gramofoonmuilek. 10.00 Morgenwijding. 10.30—11.00 Zandvoordracht. II.00—11.45 Knipcursus Kinderkleedlng mevr. Ida de Leeuw - van Rees. 11.30 Gramofoonplaten. 12.01—2.00 n.m. Het AVRO-Kleinorkest. 2.00 Studio-Concert. 3.004.00 n.m. Knipcursus voor beginners door Mevr. Ida de Leeuw van Rees. 4.00—4.30 n.m. Halfuur voor zieken en ouden van-dagen. 4.30—5.00 n.m. Aansluiting met Café-ReStau- rant „Pschorr", Rotterdam. 5.00—5.30 n.m. Radiotooneel voor Kinderen. 5.306.15 Dansmuziek door Kovacs Lajos. 6.30 Sportpraatje door H. Hollander. 7.00—7.30 n.m. Kovacs Lajos. 7.308.00 Engelsche les. 8.01—8.05 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 8.00±10.15 n.m. Aansluiting Concertgebouw 10.10—11.00 nm. Kavacs Lajos en zijn orkest. 11.0011.10 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 11.10 n.m.—12.00 Gramofoonmuziek. HUIZEN. Golflengte 1875 M. K. R. O. 8.00—9.00 Concert. N. C. R. T. 10.0010.15 Gramofoonmuziek. 10.15—10.45 Morgendienst. 10.45—11.00 Leger des Heils-kwartiertje. K. B. O. 11.30—12.00 Godsdienstig halfuurtje door Kapelaan J. H. A. Hendriks. 12.15—2.00 njn. Middagconcert. I.O.I.T. 2.00—3.00 mm. Cursus fraaie handwerken door Mej. G. AbUJ. 3.003.45 n.m. Lezen van Chr. Lectuur. 4.00 n.m. Bijbellezing. 5.005.30 n.m. Cursus handenarbeid voor on zen jeugd. 5.30—6.30 n.m. Zang door het Chr. Kinder koor. 6.306.45 n.m. Attentie voor de Christ. Sport organisaties in Nederland. 6.457.00 n.m. C.N.V.-kwartiertje. 7.00±7.15 n.m. Politieberichten, gevolgd door Persberichten van het Ned. Chr. Persbureau. ±7.15—7.30 n.m. Gramofoonmuziek of „Een greep uit het dageiyksch gebeuren." 7.30—8.00 n.m. Weekoverzicht„Wat er op de wereld gebeurt." 8.00±10.45 n.m. Uitvoering van „Judias Mac cabftus", oratorium van G. F. Hdndel. 10.15—10.30 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 1030—Jl.30 mm. Gramofoonmuziek. VRIJDAG 4 MEI HILVERSUM. 301.5 M. (995 Kp.) V. A. R. A. 8.00 n.m. VARA-Orkest o.l.v. Flor Boamans. V. P. R. O. 10.0110.15 Morgenwijding. V. A. R. A. 10.15 Onze keuken door P. J. Kers Jr. 10.30 Solisten Concert. 11.00 Een halve eeuw socialistische arbeiders beweging. 11.15 n.m. De Flierefluiters o.l.v. Jan van der Horst. A. V. R. O. 12.012.00 n.m. Kovacs Lajos en zijn orkest. 2.303.00 n.m. Causerie door Mevr. Ida de Leeuw van Rees. „Het vererken van de meisjesjurk van het gratis AVRO-knlppatroon." 3.00—4.00 n.m. Gramofoonmuziek. A. R. A. 4.00 Gramofoon muziek. 4.30 n.m. Na schooltijd. 5.30 n.m. Concert. 7.30 n.m. Een halve eeuw socialistische arbel- dersstrijd. V. P. R. O. 8.00 n.m. Een kijkje in het leven en de woning van de bewoners van .Nieuw Veldzicht", tehuis voor meisjes. 9.00 mm. Cursus. Het Vrijzinnig Protstantis- me in ons volk. 10.00 n.m. Vrijz. Godsd. Persbureau. 10.15 n.m. Lezing over Kerkmuizek. V. A. R. A. 11.00 n.m. Murikaal allerlei. HUIZEN Golflengte 1875 M. K. R. O. 8.009.15 Morgencncert. 10.30—11.00 Muzlekultzendlng voor fabrieken. 11.3012.00 Halfuurtje voor zieken en ou den van dagen. 12.01 Lunconcert. 2.002.15 n.m. Het Dameskoortje. 2.30 Gramofoonmuziek. 3.00—1 l Middagconcert. 5.00—5.20 n.m. Land- en tuinbouwhalfuurtje door Th. Arts. 5.10 Gramofoonmuziek. 6.00—6.15 n.m. Zorg voor veiligheid als ge- meenschapsplicht. „De gevolgen van ge brek aan veiligheidsvoorzorg" door G. W. J. Sierenberg-de Boer. 6.15n.m. Gramofoonmuziek. 7.157.35 n.m. „De ring en zijn symboliek" door Jan G. Hazewinkel. 8.308.35 n.m. Vaz Dias. 8.35—8.50 n.m. Causerie over Oostenrijk door Manfred de Grimm. 9.409.55 n.m. „De Sterrenhemel" door Dr. A. J. M. Wanders. 9.5510.10 n.m. Het Oeral Kozakken-koor o.l.v. Andrej Scholuch. 10.35—10.50 n.m. Het Oeral Kozakken-koor. 11.1012.00 Gramofoonmuziek. H.-hoef Middenmeer HEBT U Zoo pas ontvangen een pracht collectie SOUVENIRS. Fijnste dessins. Denkt U om onze BOEKENWEEK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 4