OPEN GESTELD. De Kleine Toko Dat doet geen één. J. VOS, te MIDDENMEER Bioscoop Zaal Rossen Be Vliegenier des Doods S. WIERINGER COURANT RADIO PROGRAMMA TANDHEELKUNDIGE L. GOYARTS Kunsttanden en Gebitten. WIRON - TAXI H. BEUKEMA, PER LUXE AUTO M. BROERS, DRAADNAGELS BOEKENWEEK VOOR DE PINKSTERDAGEN PRACHT DAS CADEAU SPAART BIJ DE BOERENLEENBANK „WIERINGERMEER." TWEEDE BLAD VRIJDAG 1 1 MEI No. 38. GEMEENTE ZIJPE. BURGERLIJKE STAND. van 4 tot en met 9 Mei. Geboren Johannes Theodorus, z.v. Johannes Robertus Deutekom en van Johanna Elisabeth Strooper. Ondertrouwd Geene. Getrouwd: Jan Dekker, oud 28 jr. tuinbouwer te Oude Niedorp en Janne tje Burger oud 24 jr. alhier. Overleden Geertje Rampen, oud 80 jaar, weduwe van Dirk Brommer. Schagerbrug. Woensdagmiddag om streeks 5 uur had alhier een ernstige aanrijding plaats voor de woning van den burgemeester. De heer Lutjeharms Jr. te Schagen kwam op zijn motorrij wiel en ging in de richting Schagen. De heer Borst, winkelier te Sint Maartensbrug was juist bezig zijn au to te draaien en deze stond ïnet het achtergedeelte op het midden van den weg. De heer L. was blijkbaar van mee ning te kunnen passceren, maar reed met vaart tegen de auto. De heer L. werd tamelijk gewond aan gelaat, handen en beenen. De geneesheer Dr. Schmidt werd tele fonisch gewaarschuwd en was binnen korten tijd aanwezig en heeft ter plaat se de getroffene verbonden. Even later arriveerde dokter Nanninga van Scha gen, die de heer L. in zijn auto naar huis heeft gebracht en hem daar ver der heeft behandeld. Het motorrijwiel was zwaar bescha digd terwijl de auto een ingedeukt spatbord had. Een partij eieren waren uit de auto gestoven en lagen aan struif op den weg. De toestand van den heer L. is naar omstandigheden vrij gunstig, hoewel hij zich van het ongeval niets weet te herinneren. Stolpervlotbrug. Woensdag had bij de bekende wegkruising alhier weder een autoaanrijding plaats. Een vracht auto van de bekende eigenaar van dra verspaarden, den heer De Vlieger, ko mende uit de richting Alkmaar en op weg naar een draver, te Drachten (Fr.) botste tegen een zandauto van den hr. Bras, komende uit de richting Callants oog. De vrachtauto van den heer Vlie ger werd totaal vernield. De cabine, waarin een drietal personen zaten, werd geheel van de auto afgerukt. Twee paarden, welke in de vrachtau to waren, konden daardoor over de mo tor heen, op deze wijze uit den wagen gehaald worden. De drie personen zoowel als de twee paarden, kwamen er zonder ernstige kwetsuren af. De zandauto had geen schade opgeloopen. Hoeveel ongevallen moeten hier nog gebeuren eer het Rijk een besluit neemt de brugwachterswoning, welke het uitzicht belemmert, af te breken Moeten eerst eenige menschen het le ven er bij laten Schagerbrug. De heer Anneveldt, postbode te Schagen, is in gelijke be trekking overgeplaatst naar het hulp postkantoor alhier, in de plaats van de heer J. van Straten. MARKTBERICHTEN. Schagen. Op de heden gehouden vee markt waren aanvoer en prijzen: 72 Gelde koeien mag. f 120 a 180; 20 Gelde koeien vette f 150 a 225; 40 Kalf koeien 180 a 262; 4 Pinken f 70 a 100; 145 Nuchtere kalveren f 4 a 12; 116 O- verhouders f 14 a 20; 257 Lammeren f6 a 13; 10 Bokken en geiten f 5 a 14; Varkens mag. f 11 a 18; 10 Varkens vet te per kg. 84 a 85 cent; 100 Biggen f 7 a 12; 20 Kippen 0.75 a f 1.50; Hoorn, 9 Mei. Op de heden gehouden kaasmarkt waren aanvoer en prijzen 8 stapels kl. fabriekskaas f16.50; 4 sta pels kl. boerenkaas f 17; 2 stapels fa- brieks commissiekaas f 21. Totaal 14 stapels wegende 17230 Kg. Handel ma tig. GEMEENTE WIERINGEN. Wieringer Schaakclub. Dinsdag gaf de heer K. Geus uit Den Helder een si-> multaan-seance voor de leden van de Wieringer Schaakclub. 18 Borden werden bezet, waarvan de heer Geus 16 partijen won, een ver loor tegen J. Navis en remise speelde tegen S. Minnes. Na afloop speelde de heer Geus nog een partij blind tegen de heer Zanstra welke hij eveneens op gemakkelijke wijze onder het nuttigen van een boter ham won Door slaap overmand Van den afsluitdijk te water gereden De bestuurder van een chassis, ko mende van Amsterdam op weg naar Groningen is Dinsdagochtend ongeveer vier uur juist voor de verkeersbrug te Kornwerderzand op den afsluitdijk van den rechten weg de zes meter hooge glooiing af de Voorhaven ingereden. Het voertuig verdween geheel onder water. De chauffeur kon, dank zij zijn open zetel, vrij spoedig zwemmende de wal bereiken. Hij kon, zegt de Tel. ygpr zijn vreemden tocht geen verklaring vinden, zooidat vermoed wordt dat hij door slaap overmand was. Later in den ochtend is het chassis naar Amster dam gesleept, PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 13 MEI. NED. HERV. GEM. Hippolytushoef v.m. 10Vs uur Ds. Van Beek. Den Oever nam. 2 uur Ds. Van Beek. 17 Mei 8 u. Herv. Zusterkr, te H.-hoef. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef v.m. 10.30 uur Ds. H. W. Meihuizen. EVANGELISATIE. Kapel Den Oever v.m. 10 u. de heer Deen. H.-hoef nam. half vijf de heer O. Deen. GEREF. KERK. Hippolytushoef v.m, 9.30 uur Leesdienst. Hippolytushoef nam. 2.30 uur Leesdienst. Den Oever v.m. 10 uur Ds. Tollenaar, vanDenHelder. Den Oever nam. 2.30 uur Ds. Tollenaar. ZATERDAG 12 MEI HILVERSUM. 301.5 M. (995 Kp.) V. A. R. A. 8.0110.00 Ochtendmuziek. V. P. R. O. 10.00—10.15 Morgenwijding. V. A. R. A. 10.15 Uitzending voor de arbeiders ln de Con tinubedrijven. 12.152.00 n.m. Middagconcert. 2.00 n.m. De a.s. Wereldkampioenschappen turnen. Causerie door G. Kleerekoper. 2.15 Gramofoonmuziek. 3.00 n.m. Strijders van voorheen. Hyndman. 3.30 n.m. Rotterdamsch Philharmonisch Or kest. 4.00 n.m. Interlocaal Bont-programma. De vierstedentocht per luchtkogel o.l.v. Nic. Boer. 5.30 n.m. Letterkundig overzicht door Johan Winkler. 5.55 n.m. Overgang naar den versterkten zen der. 6.05 n.m. Orgelspel door Cor Steyn. 7.00 n.m.Groningsch uurtje m.m.v. K. de Jon ge, voordracht. 8.03 n.m. Men vraagt! en wij draaien (Gramofoonplaten waarom verzocht is.) 8.20 n.m. Europeesch concert. 9.30 Vervolg Concert. 10.15 n.m. Paul Collin zingt liedjes. 10.30 The Hawahan Three. ±10.00 n.m. Vaz Dias. 11.10 n.m.—12.00 Gramofoonmuziek. HUIZEN. Golflengte 1875 M. K. R. O. 0.00—9.15 Morgencncert. 10.30—11.00 Muziekuitzending voor fabrieken. 11.30—12.00 Godsdienstig halfuurtje. 12.151.30 n.m. Concert. 2.00—2.30 n.m. Halfuurtje voor de rijpere jeugd. 2.30—4.00 n.m. Kinderuurtje door Mevr. So- phie Nuwenhuis van der Rijst en Mej. Lidwina Diepenbrock. 3.304.00 n.m. Aansluiting met de Aula der R.K. Universiteit te Nijmegen. 4.15—5.30 n.m. Het Sint Servaes-eewfeest te Maastricht. 5.30—7, n.m. De KRO.-Boys. o.l.v. Piet Lus- tenhouwer. 6.20—6.40 n.m. Paul de WaartJournalistiek weekoverzicht. 6.45—7.00 n.m. H. A. Woldrfing „Toerisme iri het Noorden. 7.15 Gramofoonmuziek. 8.10 Het K.R.O.-orkest. 8.30 Persberichten Vaz Dias. >.358.45 n.m. Boerenduetten door Cilia en Peter van Rooyen. ■•45-p^oiy^n.m. De R.K Accordeon Dancing Band. 9.00—9.15 n.m. Microfoonvertelsel door A. J. Odijk. 9.20 n.m. Het K.R.O.-orkest. 9.4510.00 n.m. Cillia en Peter van Rooyen. 10.05 K.R.O.- koor. 10.1510.20 n.m. Vaz Dias. i 10.3510.50 n.m. De R.K. Accordeon Dancing Band. 11.00—12.00 Grarr\fcoonmuziek. ZONDAG 13 MEI V. A. R. A. HILVERSUM 301.5 M. (995 Kp.) 9.00 Voetbalmededeelingen. 9.03 Tuinbouwhalfuurtje S. S. Lantinga„De Wintersnoei." 9.30—10.00 Orgelbespeling door Leo Mens. V. F. R. O. 10. 00 Kerkdienst Vrijz. Herv. Beverwijk A. V. R. O. 12.30 n.m. Kovacs Lajos en zijn orkest. 2.00—2.30 n.m. Boekenhalfuur Dr. P. H. Rit- ter Jr. 2.30 Aansl. Bachzaal Conservatorium 3.30 Herhaling Prijsvraag Wie wil met Han Hollander mee naar Rome. 4.45 n.m. Sportuitslagen van Vaz Dias. V. A. R. A. 5.15 n.m. Uitzending Kinderuurtje. 6.00 n.m. Voetbal van den dag, door Hans S. Boekman. 6.30 n.m. Zangrecital. 7.00 Strijders van voorheen. A. V. R. O. 8.018.15 Nieuws- en Sportberichten van van Vaz Dlaz. 8. 0—9. n.m. Kovacs Lajos en zijn orkest. 9.009.15 n.m. Radiojournaal. 9.3010.15 n.m. Aansluiting met het Concert gebouw te Amsterdam. 10.1010.40 n.m. Concert. 11.10 12 Kovacs Lajos en zijn orkest. HUIZEN. Golflengte 1375 M. N. C. R. V. 8.30—9.30 Morgenwijding. K. R. O. 10.00 Hoogmis St. Servaeskerk Maastricht. 12 - 12.45 Processie te Maastricht. 2.10—2.30 n.m. Boeken en schrijvers. 2.30 Gramofoonmuziek. 3.00—4 0 n.m. Concert. 4.00—5.00 n.m. Ziekeniof uit Bloemendaal. N. C. R. V. 5.50 Kerkdienst Ned. Herv. Kerk Pernis K. R. O. 7.45—7.50 n.m. Voetbaluitslagen (R.K.F.) 7.50 De Middenstandsraad. 8.15 Rott. Kath. Mannenkoor 9.5010.15 n.m. Het Bosch' gemengd koor o.l.v. Rob. 10.:' n.m. Persbureau Vaz Dias. 10.40—11.00 n.m. Epiloog door het Klein Koor. MAANDAG 14 MEI HILVERSUM. 301.5 M. (995 Kp.) V. A. R. A. 8.01 Gramofoonmuziek. V. P. R. O. 10.00 Morgenwijding. V. A. R. A. 10.15 Jan Lemaire draagt voor. 10.30 n.m. V.A.R.A.-Orkest o.l.v. H. de Groot. 11.0011.30 Voordracht. 11.3012.00 Solistenconcert. 12.01 Lunconcert. 2.152.45 n.m. Halfuur voor de Vrouw. 3.10 Kamermuziek. 4.30 n.m. Na schooltijd. 6.30 n.m. Muzikaal babbeltje door Piet Tig- gers. 7.308.00 Pianorecital. 8.03 De komende Nieuwe spelling. 8.17. n.m. VARA-Orkest. 9.00Carel Rijken draagt voor. 9.30 n.m. Concert. 10. Concert. 11.00—12.00 Gramofoonmuziek. HUIZEN Golflengte 1875 M. N. C. R. V. i.009.00 Concert. 10.0010.15 Gramofoonmuziek. 10.1510.45 Morgendienst. 11.0011.30 Lezen van Chr. Lectuur. 12.30—1.45 nm. Orgelconcert. 2.00—2.35 n.m. Uitzending voor scholen. 2.35 De Groentetuin in Mei, Herwig. 4.00—5.00 n.m. Bijbellezing. 5.156.15 n.m. Christelijk liederenuurtje. 7.15—7.30 n.m. Persberichten Ned. Chr. Pers bureau. 7.45 Ged. Uitz. Maranatha Conferentie. 9.30 n.m. Concert. 10.3011.00 Orgelconcert. Verloofd: LIEFKE W. STEENHUIS en JANNES BOSKER Oz. Zaandam, Westzijde 10) Hippolytushoef Kerkplein 29, 3 Mei 1934. TE TEXEL houdt IEDEREN ZATERDAG van 112 uur, ZITTING ten huize van den Heer A. BERGSMA te Hippolytushoef. HIPPOLYTUSHOEF. SPREEKUREN iederen Dinsdag van 103 uur ten huize van N. KOK, Nieuwstr. Volledige garantie. SPREEKUREN ANNA - PAULOWNA iederen Vrijdag van 103 uur HOTEL „VEERBURG." Telef. 73. de nieuwe Chevrolet is en blijft toch het goedkoopste. Géén crisis-prijzen. Géén twee tarieven maar7 ct. per K.M. per wagen. Hippo Den Oever f 0.80 Harlingen 6.00 Leeuwarden 8.50 Westerland 0.50 A. Paulowna 1.50 Den Helder 2.50 Slootdorp 1.50 Middenmeer 2.00 Kolhorn 3.25 Medemblik 3.50 Hoorn 5.25 Enkhuizen 6.00 Schagen 2.75 Amsterdam 10.00 Wachten 25 cent per kwartier. Boven 100 K.M. 6 ct. Aanbevelend,, Telef. 73. Telef. 73. naar GRININGEN, FRIESLAND. en OMGEVING. Zaterdag 19 April heen, Dinsdag of Woensdag terug. Inl. en aanmelden bij HOTEL SMIT Slootdorp en Middenmeer. Tevens ook bij de ondernemer. Beleefd aanbevelend, Autoverhuur - Inrichting BREEZAND N.H. Telef. Credieten v.a. f 500.- t.e.b. voor elk doel 5 Iedereen crediet, ook zij die overal gewei gerd zijn. Brieven p.a.w. CREDV. EIGEN HULP SCHIEDAM. Agenten gevr. Buikgordels, Breukbanden, Elast. Kousen, gegarandeerd doelmatig en uit sluitend de beste kwaliteiten, tegen de laagste prijzen Leverancier voor leden der R.V.S. en andere Ziekenfondsen. Drogisterij Keizerstraat 47/49. Telef. 522. STEINBERG, Den Helder. Dijkgraaf en Heemraden van „ZIJPE- en HAZEPOLDER" ma ken bekend, dat de weg vanaf SCHAGERBRUG tot SINT MAARTENSBRUG, Oostzijde van de Groote Sloot vanaf HEDEN weder voor alle verkeer is ZIJPE, 11 Mei 1934. vanaf 70 ets. per 5 K.G. ASPHALT PER ROL f 1.8( P. JONGKIND, HAUKES en filiaal J. KROON, BELT. GEVRAAGD te Den Oever een net DAGMEISJE, leeftijd pl.m. 15 jaar. C. de Haan Coiileur. ONS WIERING ERMEERHOEKJE. KERKDIENSTEN WIERINGERMEER. ZONDAG IS MEI. R.K. KERK SLOOTDORP. Zondag 7Vs en 10 uur H. H. Missen. In de week Dinsdag, Woensdag en Zater dag H. Mis te Tlt uur. Zaterdagav. 6—8 uur Biechtgelegenheid. Katechismus Dinsdag 2e, 3e en 4e klas Woensdag5e, 6e en 7e klas Zaterdagle klas en bovendien de kinderen, die nog geen eerste H. Communie gedaan hebben. MIDDENMEER Zondag 7V2 en 10 uur H. H. Missen. In de week Maandag, Donderdag en Vrijdag: H. Mis te 7'/2 uur. Zaterdagav 8 uur Biechtgelegenheid. Katechismus Maandag le klas en boven dien de kinderen, die nog geen eerste H. Com munie gedaan hebben. Donderdag2e en 3e klas. Vrijdag 4e, 5e, 6e en 7e klas. NED. HERV. GEM. Middenmeer v.m. 10 uur Ds. Fischer. Slootdorp 's av. 7 uur Ds. Fischer. EVANGELISATIE Slootdorp v.m. 9.30 uur Ds. Finkensieper. Middenmeer nam. 3 uur Ds. Finkensieper. GEREF. KERK SLOOTDORP Slootdorp v.m. 9.30 uur Leesdienst. Slootdorp nam. 3 uur Cand. v. d. Vliet. GEREF. KERK MIDDENMEER: Middenmeer v.m. 9.30 uur Cand. v. d. Vliet. Middenmeer nam, 3 uur Leesdienst. in BOSKER's BOEKHANDEL HOE GROOTER DE OMZET HOE LAGER DE PRIJS, STEUNT PLAATSELIJKE WINKELS, DAN HANDELT GE WIJS. (PrijsvraagMiddenstandsvereeniging Wieringermeer.) hebben wij een heerlijk KOEKJE, 20 cent per half pond. Heerlijke verfrisschende LIMONADE in verschillende smaken. MIDDENMEER om bjj een pracht welsluitend HEEREN COSTUUM een te geven van 1 gulden. Alléén „DE KLEINE WINST" Kleinste inlage één gulden. ZITTING TE SLOOTDORP Dinsdag van 78uur. Te Middenmeer Donderdags van 78 uur. SPOORBUURT ANNA PAULOWNA. TOEGANG BOVEN 14 JAAR. Aanvang 8 uur precies IDe prachtfilm in de hoofdrol Richard Barthelmess, Sally Eilers,, Tom Brown, enz. Zaterdag halve prijs. Mooi amusant bijprogramma. ZONDAGMIDDAG 2 UUR MATINÉ.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 3