Cinema De Haan IE ILIIIlil HWilE. Gaat niet te ver Heeren- en Tijs Kort Wij moesten het perceel Jata" ontrijmen. I Van Praai „tmun 't de Pinkster Mantels en Japonnen lij Tijs Kort Algehtela leegverkoop I. van Str&aten |Wi}moetenhet pand verlaten sterk verlaagde prijzen Albert Heiiiïl I Zomersproeten PINKSTER AANBIEDING 8 IM Ma\ L HEROPENING ALBERT HEIJN'S EEN GROOT AMUSANT VOORPROGRAMMA NO VIT AS ARTIKELEN. ENGEL D. BRILLEN SCHOONMAAKARTIKELEN DROGISTWAREN N.V. „VRIESIA" JAN DE VRIES, ALKMAAR. BARNEVELDER RATTENVANG - KOOIEN a.s. Zondag CONCERT <0* Organdi Japonnen Mantels Kameelhaar O en Zijden Complets ZATERDAG 12 MEI begint de VAN DAMES- EN KINDERCONFECTIE bij SPOORSTRAAT 32 DEN HELDER ZATERDAGMIDDAG 12 MEI OM' 6 UUR BEDEN ZATERDAG en ZONDAG S UUR MARTHA EGGERTH in Een vlot gespeelde verfilming van PAUL ABRAHAMS ver maarde operette, onder regie van RICHARD OSWALD, MARTHA EGGERTH in een van haar glansrollen, bijge staan door HANS JONKERMAN, ERNST WIEBES en BABY GRAY maakte dit een van de beste filmoperette ooit uit gebracht. De nieuwste journaals Binnen- en Buitenlandsch. Penteekening, 2 acter komisch enz. Een zeldzame opname van het Sacsische Staats orkest. o.l.v. Fritz Busch, welke de ouverture „Tanhasei1" van Richard Wagner, op meester lijke wijze voor U spelen. ZATERDAG populaire prijzen, zaal 30 en 40ct., Balcon 75. Zaterdag en Zondag 6.45 en 7.30 autobus vanaf Den Oever. ƒ25.- EN MEER PER WEEK TE VERDIENEN Gevr. solide Agenten in alle plaatsen. Geschikt voor iedereen, ook als bijverdienste. Gemakkelijke werkwijze. Succes verzekerd. Vraag gratis inl. o. Lett. B. Bur. „DEMETER" Warmondstraat 157, Am sterdam W. SPAREN TIJD EN GELD. NOVITAS GEPREPAREER DE POETSDOEKEN voor metalen en meubelen novitas draadbor stelwerk, practisch en onverslijtbaar novitas poetshand schoen voor Schoenen, Lederwerk en Meubelen, wrijft alles zonder was of crème spiegelglad. novitas melkwonder voorkomt het overkoken van de melk. panboender van geprepareerde staalwol, laat geen krassen in uw pannen achter stofzuigende wonderborstel geen mechaniek, geen stroomver bruik. teen- hielbeschermers voorkomen het slijten van uw kou sen en sokken. soldeerbouten tegen zeer lagen prijs, ieder kan nu zelf soldeeren. silka sponsen gemaakt van kunstzijde, een on verdeeld genot. Met onze PANGIETER kunt U de vloeistof uit iedere pan gieten zonder een druppel te morsen. ZIET ONZE SPECIALE ETALAGE BIJ NOVITAS 10,10,10,10, 10, 10,10 Zoo zal 't rapport er uit gaan zien Van 't kind dat schrijft Met de schoolvulpen „ideaal" Voor slechts fj 2.50, 't is brutaal, (Een gouden pen, een praciït)ri' is thans DE IDEAAL SCHOOLVULPEN d •'1 in den hahdel gebracht H.-HOEF MIDDENMEER. De Schoe'vulpen HET cadeau voor uw kind Alleenverkoop van artikelen. H.-HOEF WIERINGEN. voor een goed en goedkoop Heeren costuums vanaf f 13.50 tot f 47.50 Verder ruim gesorteerd in OVERHEMDEN, ZELFBINDERS, HOEDEN, PETTEN, SOKKEN, enz. enz. Beleefd aanbevelend Beltstraat Wieringen.j COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK WIERINGEN. GEWIJZIGDE zituren van den Kassier TE DEN OEVER MAANDAGMIDDAG van hall twee tot half vier. TE HIPPOLYTUSHOEF WOENSDAGMIDDAG van half twee tot half vier. EN HEBBEN DAARDOOR TEVEEL VOORRAAD, WELKEN WE VOOR SPOTPRIJZEN OPRUIMEN. Prima 12-els Axminster Kleeden vanaf f 13.75 12-els Tapis Beige Kleeden „Vitrages in diverse soorten Tafelkleeden, modern Diverse Cocosmatten, van 1.25 voor Diverse Cocosmatten van 2.25 voor 5.90 0.14 2.93 0.69 1.19 EN NOG HONDERDEN ARTIKELEN. KEIZERSTRAAT 76 DEN HELDER. Iedereen kan hiervan profiteeren. naar ieder voorschrift, worden direct vervaardigd. Reparatie - inrichting Goed, solide, voordeelig. Leverancier voor leden der R.V.S. P. J. STEINBERG, gedipl. Opticien, Keizerstraat 47/49, Tel. 522. Den Helder. nergens goedkooper dan bij P. JONGKIND, HA UK ES en filiaal J. KROON, BELT. ii verdwijnen door in potten van 50, 75, 150. Alom verkrijgbaar. f 3.65. P. JONGKIND IAUKES Wieringen. van 37 uur door het VERSTERKT ORCHEST „THE RHYTHM STYLE PRINCES" POPULAIRE DANSMUZIEK MET REFREINZANG. Entrée 25 ct. Kinderen en abonné's 1 0 ct. Wieringers houdt uw badplaats in eere mei pfi mei KANAALWEG 155 KEIZERSTRAAT 113 Tel. 400 DEN HELDER Tel. 560. 1SCH en KINDEI AMESMANTELS vanaf f 6.75 tot f 32.Ï de nieuwste dames-, bakvisch en kinder- beltstraat HIPPOLYTUSHOEF. DUS VERKOOPEN ALLES VER BENEDEN INKOOPSPRIJZEN. ZIET ONZE ETALAGES. VRIJ ENTRÉE. DE VERKOOP GESCHIEDT UITSLUITEND a CONTANT. Doet dus uw voordeel en kijkt eerst bij M. van STRATEN. van zaterdag 12 t.m. zaterdag 19 mei BH ABRIKOZEN, Keith per groot blik PERZIKEN Keith per groot blik ANANAS Keith, per groot blik BET. KERSEN z. pit per groot blik van 45 voor 39 Ct. van 45 voor 39 van 53 voor 48 van 52 voor 48 VOOR EEN HEERLIJKE VRUCHTENBOWL Een Flesch Vruchten- of .Meiwijn van 39 voor 36 SPERCIEBOONEN, per groot blik van 24 voor 22 extra per groot blik van 29 voor 26 SNTJBOONEN, extra per groot blik van 32 voor 29 DOPERWTEN, extra fijn 3 halve blikken 75 ROODE ZALM, Delmonte ROODE ZALM Imperial PINK ZALM PINK ZALM SARDINES SARDINES HARING IN TOMATENSAUS MAIJONNAISE 2 blikken voor per blik van 29 29 25 25 20 2 blikken per flacon van 40 per flacon van 28 ALBERT HE IJ N'S GEMENGDE BISCUITS Een Rijke Sorteering van de Allerfijnste Biscuits PER BLIK a 3 pond FIJNSTE BITTERKOEKJES HEERLIJKE VRUCHTENKOEKJES van f 1.25 voor 1.00 per Va pond van 25 voor 23 Ct. per Va pond van 24 voor 21 Ct. Vruchtenpudding per Va pondspak 17. A.H. Custard per 1/1 pak 27 Ct. Amandeltjespudding per Va pond 16. Delicat. pudding per 4 pak 25 Ct. 1 pond GRIESMEEL met 1 flesch BESSENSAP tezamen voor 19 Ct. MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER. R. 210. wieringen, Hippolytushoef, Hoofdstraat. van het MAGAZIJN van GOUDEN en ZILVEREN WERKEN, UURWERKEN, BAROMETERS, BRIL- %P LEN, GERO - ARTIKELEN, SPORTBEKERS, TAKKEN, KRANSEN, MEDAILLES, enz. Diploma Rijkshorlogemakersvakschool. Jr» Gediplomeerd Opticien V.V.O. Speciale oogonderzoek - inrichting. Inkoop van Oud Goud en Zilver fy tegen de hoogste waarde. Atelier voor alle reparatiën aan Goud, Zilver, Uur- werken, Brillen, - W* A zie onze nieuwe afdeeling kunsthandel plateel, glaswerk, tin, kunstsmeedwerk, leeslampen, schemerlamp jes, rooktafels, rookstellen, sigaren- en sigarettenkistjes, kande laars, koek- en bonbonschaaltjes, waterstellen, WAT OOK ZOEKT OF VRAAGT, DAT U BIJ ONS SLAAGT. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 4