Iedereen spreekt er over m Mantels en Costumes SPRUIT Abonnnert II np dit blad JUIST NU Schoonmaak- Reclame .V. ATBONTA T. HENNINK Manteloestuums en Mantels Nu is het volop seizoen DE KLEEREN MAKEN DEN MAN!! iCTETASCH #r f 2.25, dubbele sloten. OSKER's Boekhandel ieringen - Middenmeer. DE WIT's VERF. Ziet onze Etalage's DEN HELDER B. KOORN Co. D. MO LIJN Directie Anna-Pi H. en H. J. lulowna. Tel. 82 GEZELSCHAPPEN KOOGERWEG GEHAAKTE SPREIEN. EXTRA GOEDKOOPE PINKSTER AANBIEDING GRUNWALO KONINGSTRAAT 4*.BEN HELDER. Idit jaar zoo'n groote sorteering en voordeelige Mantels en Japonnen in groote keuze en alle maten, ook voor corpulente dames, in voorraad zijn. JU Uw belang is te komen kijken. U worilt prettig en vakkundig bediend. Bij SPRUIT, (nabij de Werfbrug) DEN HELDER vindt U geweldige keuze in De qualiteiten zijn bekend. STEEDS DE LAATSTE NOUVEAUTE'S. KOMT ZIEN! bij De prijzen lager dan elders. HET LOONT DE MOEITE BIJPASSENDE HOEDEN HANDSCHOENEN, KOUSEN. Dankbetuiging. Getroffen door de vele blijken i belangstelling bij de opening i ons gerestaureerde Hotel- staurant, en vooral ook voor de bloemstukken ons door col i's, buren, en vele anderen chonken, wat voor ons getuigt b veel medeleven, zeggen wij itelijk dank. Jb. DUIJNKER en Echtgenoote. teringen, Mei 1934. geden overleed na een lang- I, doch geduldig lijden. a'geliefde Echtgenoote grietje hegeman iden ouderdom van ruim jaar. Haar jbedroefde Echtgenoot, G. NIEUWENBURG. Oever, 10 Mei 1934. eraardebestelling zal plaats ien op Maandag 14 Mei, B. 2 uur te Oosterland. Maandag 14 Mei as. hopen R y onze geliefde Kinderen, Broe- S der en Zuster x Corn. Mostert B en o Geertje Mostert-Keijzer y S (a.d. Kreil, Barsingerhorn,) U y hunne 25-jarige Echtvereeni- X si ging te herdenken. 8 Fam. MOSTERT. H.-hoef, Wieringen, 11 Mei '34. Q 9. 8 cJiK)^:o:nooo:::c:rc=:K):::o:::cso:)~c:^ Heden overleed na een lang- irig, doch geduldig lijden, w geliefde Dochter en Zus- grietje hegeman, Cbtgenoote van G. Nieuwenburg) J den ouderdom van 36 jaar. Uit aller naam WED. J. HEGEMAN. ten Oever, Wieringen, 10 Mei 1934. ALS U SCHILDERT, DOET HET DAN GOED, met de bekende Heldersche Alleen verkrijgbaar bij P. JONGKIND, IIAUKES en filiaal J. KROON, BELT. Nu heeft U het meeste plelzier van uw nieuwe Japon of Mantel. Maakt llw keus uit onze rijk gesorteerde collectle's in alle prijzen en maten. Hoe eerder U koopt, hoe langer U ge nieten kunt van uw nieuwe aanwinst KOORN's koffie BRUIN merk, uitstekend van geur en kracht, kost nu 24 ct. per halfponds- pakje. KOORN's thee BRUIN merk 24 ct. per ons. KOORN's thee GEEL merk 22 ct. per ons. KOFFIEBRANDERS EN THEE-IMPORTEURS. OPGERICHT 1808. om de Electro-Bezem Stofzuiger op te bergen. Een aparte kast hebt voor dit handige appa raat niet noodlg. De Electro- Bezem heeft geen buizen, slangen of andere hulpstukken. Hij weegt ln totaal maar 5J4 pond en toch zuigt ie als het zwaarste appa raat. Als ge de tapijten gedaan hebt en ge wilt aan de trappen en meubelen beginnen, dan neemt €e eenvoudig den langen steel er af. Blijft over een korte, uiterst handige stofzuiger, die zeer licht I te hanteeren ls, en waarmee ge .1 leder hoekje bereiken kunt. Vraag 71 eens een Electro-Bezem op proef. 'F Wij geven U twee jaar garantie en voor den prijs behoeft U het heusch niet te laten. ■f 67.50 compleet. ELECTRON BEZEM. stofzuiger ^oloei a£&6 Zot^afcl Imp.: Klisser Citroen, Amsterdam. Verkrijgbaar bij: J. J. Bosker, Elftstraat 23 Hippolytushoef. 4 Moderne fantasie Fauteuils f 37.50. Groote kamerspiegels f 7.00 Eiken ameublement (veerend) f 35.00. Pracht Dressoirs (met vitrine) f 19.50 Prima twistetmat 6, 9 en 12 els kamermatten. Tevens REPARATIE aan alle soorten meubelen tegen concurreerende prijzen. le Vroonstr. 49 Den Helder. DIENSTREGELING DEN HELDER - ANNA PAULOWNA - WIERINGEN v.v. INGAANDE 15 MEI 1934. B B BE B B B BE B c D Den Helder (Station) 7.35 8.46 10.50 12.40 3.— 4.45 6.30 7.54 9.10 10.10 De Kooy (Vlotbrug) 7.55 9.06 11.10 1.— 3.15 5.05 6.45 8.14 9.25 10.30 Breezand (Café Borst) 8.05 9 16 11.20 1.10 3.25 5.15 6.55 8.24 9.35 10.40 Treinaankomst te Anna Paulowna 8.15 9.26 10.27 11.34 1.19 3.31 5.33 8.31 10.50 Anna Paulowna (Station) 8.15 9.26 10.30 11.34 1.20 3.35 5.35 7.05 8.34 9.45 10.50 Kleine Sluis (Veerburg) 8.19 9.30 10.34 11.38 1.24 3.39 5.39 j?S 8.38 10.54 v. Ewijcksluis (Stoomweg) 8.25 9.36 10.40 11.44 1.30 3.45 5.45 8.44 11.— Hippolytushoef ('t Hoekje) 8.40 9.50 10.55 12.04 1.45 4.— 6.— 8.58 11.15 Den Oever (Café Plooy) 8.55 10.— 11.10 12.19 2.— 4.10 6.10 «I 9.10 11.30 Niet op Zon- en Feestdagen. B. Deze diensten sluiten aan op de aankomst der treinen te Anna Paulowna. C. Alleen op Zaterdag. AE A A AE A AF C D Den Oever (Café Plooy) 9.— 10.— 12.— 1.15 3.15 4.15 6.15 7.40 9.10 11.30 Hippolytushoef ('t Hoekje) 9.15 10.10 12.15 1.30 3.30 4.30 6.30 7.55 9.25 11.45 v. Ewijcksluis (Stoomweg) 9.30 10.20 12.30 1.45 3.45 4.45 6.45 8.15 9.35 12.— Kleine Sluis (Veerburg) 9.36 10.26 12.36 1.51 3.51 4.51 6.51 8.21 9.41 12.06 Anna Paulowna (Station) 7.— 9.40 10.30 12.40 1.55 3.56 4.55 6.55 8.25 9.45 9.45 12.10 Treinvertrek van Anna Paulowna naar Alkmaar. 9.58 12.51 2.05 5.05 7.05 10.— Breezand (Café Borst) .7.10 9.50 1 12.50 2.05 4.06 5.05 7.05 8.35 9.55 12.20 De Kooy (Vlotbrug) 17.20 10.— 1 1.— 2.15 4.16 5.15 7.15 8.45 10.05 12.30 Den Helder (Station) |7.35 10.20 1.15 2.35 4.35 5.35 7.35 9.— 10.20 12.45 Niet op Zon- en Feestdagen. j;;-dgkv^v A. Deze diensten sluiten aan op het vertrek der treinen vanaf Anna Paulowna. D. Alleen op Zon- en Feestdagen. C. Alleen des Zaterdags. E. Deze diensten sluiten aan op de diensten der W.A.C.O. van en naar Den Oever. Busvertrek 1.15 vanaf Den Oever Zaterdags en Zondags geen treinaansluiting. Busvertrek 4.15 vanaf Den Oever Zondags geen treinaansluiting. F. Busvertrek 9.10 vanaf Den Oever Zondags geen treinaansluiting. DIENSTREGELING DEN HELDER - WIERINGEN v.v. SPECIAAL INGERICHT Den Helder (station) 6.20 9.50 1.20 4.10 A. 6.30 De Kooy (Vlotbrug) 6.40 10.05 1.35 4.30 6.45 v. Ewijcksluis (Stoomweg) 6.55 10.20 1.50 4.45 7.— Hippolytushoef ('t Hoekje) 7.15 10.35 2.05 5.— 7.15 Den Oever (café Plooy) 7.30 10.50 2.20 5.15 7.30 Den Oever (café Plooy) 7.40 10.50 B. 2.25 5.20 Hippolytushoef ('t Hoekje) 7.55 11.05 2.40 5.35 v. Ewijcksluis (Stoomweg) 8.15 11.20 3.— 5.50 De Kooy (Vlotbrug) 8.30 11.35 3.15 6.05 Den Helder (Station) 8.50 11.50 3.35 6.20 A. Aansluiting sneltrein aankomst Den Helder. Aansluiting sneltrein vertrek uit Den Helder. DIENSTREGELING K0LH0RN - ANNA PAULOWNA - DEN HELDER v.v. Kolhorn (café Kuiper) 7.35 10.05 3.10 6.35 Nieuwesluis 7.43 10.13 3.18 6.43 Wieringerwaard 7.48 10.18 3.22 6.48 Kleine Sluis 7.56 10.26 3.30 6.56 Anna Paulowna 8.— 10.30 3.34 7.— Breezand 8.10 10.40 3.44 7.10 De Kooy 8.20 10.50 3.54 7.20 Den Helder (Kerkplein) 8.40 11.10 4.14 7.40 Den Helder (Kerkplein) 8.46 11.50 4.20 6.3(1 De Kooy 9.06 12.10 4.40 6.45 Breezand 9.16 12.20 4.50 6.55 Anna Paulowna 9.26 12.30 5.— 7.05 Kleine Sluis 9.36 12.36 5.04 7.09 Wieringerwaard 9.44 12.44 5.12 7.17 Nieuwesluis 9.49 12.49 5.17 7.22 Kolhorn (café Kuiper) 9.57 12.57 5.25 7.30 voor het vervoer van groote Speciale tarieven. Telef. 82 Telef. 82. anna paulowna. Hippolytushoef STOOMEN, VERVEN, WASSCHEN en BREIEN. Verkoop van MOTOR f 125.—. 3Va P.K., zijkl., in prima staat. P. v. ROSSUM, p.a. Tj. Wigbout, Westerland, Wieringen. van Heeft U reeds de uitgebreide collectie gezien, en onze lage prijzen. ALLEEN BIJ Hfaisan Gré Quast Spoorstraat 38 Den Helder. Steeds groote maten in MANTELS en JAPONNEN voorradig. IS GENOEG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 5