Wapeis ii amuoitie Maarten Smit De Autobus Gfoota Uitverkoop Cinema Oe Haan RtKTHElMEK „Heldenlevens te koop" Zomefsp roeten De prijzen fan Hoorn s Grooten Uitverkoop iij: vaar spotprijzen PROFITEERT HIERVAN! EELS 20 Ct. PREMIER Belangrijk! P. DEKKER SOO moderne TANDHEELKUNDIGE L. GOYARTS 'Kunsttanden en Gebitten. DEZE BON IS f3- WAARD ONDERLINGE WIERINGER BRANDWAARBORG MIJ VOOR RECHTSKUNDIGE HULP BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND SINGEL 492 MAARTEN SMIT, VRIJDAGAVOND 20 JULI RESTANTEN GOEDEREN TEGEN SPOTPRIJZEN!! MEIJER HAMEL'S REVUE R I C H A R b\ „HET LIED DER ZWARTE BERGEN". N.V. „VRIESIA" JAN DE VRIES, ALKMAAR. J. SCHOORL Pz. Makelaar te Schagen. HUIS TE HUUR j. c. KLEIN, AANGEBODEN. D. SMIT, KERMIS ANNA PAULOWNA CABARET WILLY DERBY INMAAK-FLESSCHEN BAL MANCH. JONGENSPAKJES VOOR DE SCHOOL SPOTPRIJS 3.00 3.50 4.00 WIJ ZIJN 20 GOEDKOOPER. ZIEKENFONDSLEDEN fa. JOH. LAUWERS, Payglop 3 Alkmaar. HIPPOLYTUSHOEF. SPREEKUREN lederen Dinsdag van 103 uur ten huize van N. KOK, Nieuwstr. Volledige garantie. SPREEKUREN ANNA - PAULOWNA lederen Vrijdag van 103 uur HOTEL „VEERBURG." „LIDO"-rij wielen, compleet met kast, drager, 3 veer, of imit. Ter- ryzadel, eerste klas banden f 28.-, 3 jaar garantie. Zending franco rembours. Vrij zicht. Bij inzending van deze advert. nog f 3.- korting op deze toch al lage prijzen. Vraagt GRATIS PRIJSCOURANT RIJWIELFABRIEK „GARANT" Wageningen. Tel. 2165. TE HUUR GEVRAAGD TE DEN OEVER Gemeubileerde Kamer met gebruik van keuken voor drie maanden. Aanbiedingen bij Café PLOOIJ, Den Oever Dankbetuiging. Hiermede betuig ik mijn har- telijken dank aan het Bestuur der voor de coulante schaderegeling en prompte uitbetaling der assu- rantiegelden aan ondergeteekende. J. STIJGSTRA. Westerland, Wieringen. Kermis Anna Paulowna. CINEMA SCHINKEL is gearriveerd. Elke avond nieuw programma. MAANDAG bij Echtscheiding, Geldregeling, Opmaken van Contracten, Faillis sementen, Huurkwesties, Belasting etc. wende men zich in het vol ste vertrouwen tot het bij het Koningsplein Amsterdam. Kantoor uren dagelijks van 9 tot 5 Ai 's avonds van 7 tot 9 uur. H* JAGERS koopt U nergens voordeliger dan bij Enkelloops geweren voor rookloos kruit f 16.50 Dubbelloops jachtgeweren f 26. Dubbelloops Hammerless geweren -v f 39. Hulzen, cal. 12 en 16 per 100 stuks f 1.75 Harde Engelsche hagel in zakjes van 25 pond, p.p. f 0.16 Prima zwart kruit per pond f 1.25 Jachtpatronen, prima geladen per 100 f 5.90 Jachtpatronen geladen met rookloos kruit en harde hagel (chilled shot) per 100 f 6.50 Eley jachtpatronen rookloos Grand Prix per 100 f 7 Jagdkönig patronen de beste, rookloos kruit patroon ter wereld per 100 f 9. Levering van alle soorten wapens tegen scherp concurree- rende prijzen, doch uitsluitend op vertoon van machtiging. Beleefd aanbevelend, Erkend Wapenhandelaar, KOEGRAS. DIENSTREGELING - (Gids van alle personen-autobussen in N.-Holland boven 't IJ) IN BOSKER's BOEKHANDEL H.-HOEF-MIDDENMEER. OPENING VAN ONZE van alle Ziet Etalage. Ziet Etalage. Aanbevelend, Nieuwstraat 8. Tel. 45, H.-hoef. KERMIS WIERINGEN 1934. NIEUWE SCHOUWBURGLOGE n. h. Raadhuis VERWACHT Vrijdag 27 en Zaterdag 28 JULI met Louisettc Sylvain Poons Kees Pruis en 40 Medewerkenden. vertoont Zaterdag en Zondag 8 uur het pracht filmwerk IN Een filmwerk in een geheel nieuw genre met Barthelmess in een van z'n glansrollen. Een filmwerk dat recht tot het hart spreekt. Dat U niet moogt verzuimen. GROOT AMUSANT VOORPROGRAMMA. De nieuwste Journaals Hollandsch sprekende reisfilm; 2 acter Revae; Penteekening, 2 acter komisch. ZONDAGMIDDAG 3 uur het sensationeele filmwerk Een filmwerk dat zich afspeelt in het ongerepte berglandschap van Joe goslavië. GROOT BIJPROGRAMMA. Zaterdagavond populaire prijzen. Zondagmiddag 3 uur zaal 0.25, Balcon 50 ct. Zaterdag en Zondag 7.45 en 7.30 autobus vanaf Den Oever. verdwijnen door „mm" in potten van 50, 75, 150. Alom verkrijgbaar. arneoe? «»»8_3KS£- na ii r ZIÜN THANS KOORN's Java koffie met KOORN's Thee Goud Merk 'n loodje 50 ct. p. pakje 36 ct. p. ons. KOORN's „In Lood" 50 KOORN's „In Lood" 34 KOORN's Paars Merk 45 KOORN's Groen Merk 32 KOORN's Blauw Merk 40 KOORN's Rood Merk 30 KOORN's Groen Merk 35 KOORN's Blauw Merk 28 KOORN's Wit Merk 30 KOORN's Wit Merk 26 KOORN's Bruin Merk 24 KOORN's Mandarjjn 25 KOORN's Geel Merk 20 KOORN's Bruin Merk 24 KOORN's Gr(js Merk 18 KOORN's Geel Merk 22 BB gpB BEZOEKT U VOORAL DEN HET HUIS VAN VERTROUWEN KONINGSTRAAT 4 DEN HELDER. Er zijn vele koopjes zoowel binnen als in de étalages tel. 82 Opmaken Van alle onderhand- sche akten, als Schuldbekentenis sen, Huurcontracten, Huurkoop contracten, Koopakten van Huizen en Landerijen, alle akten noodig bij regeling van Nalaten schappen (Inventaris, Successie- Memorie, Akten van Boedelschei ding, vestiging van Vruchtgebruik of Erfdienstbaarheid), Akten van Taxatie, Vennootschapscontrac ten enz. VLOTTE AFDOENING TEGEN BILLIJK SALARIS. Eiken Donderdagmiddag van 26 uur zitting in café KOK, Nieuwstraat te Hippolytushoef. AFSLAG Heeren Zolen en Hakken f 1.30 Dames Zolen en Hakken f 1.00 Eerste kwaliteit leer en eerste klas werk. RUBBER ZOLEN en HAKKEN Voor Heeren f 1.00 Voor Dames f 0.75 Kinderschoenen worden naar groote berekend bü C. SLIKKER, Belt 40 HIPPOLYTUSHOEF. Uitsluitend a Contant. AAN DE KLIEFTSTRAAT H.-HOEF. Te bevragen bij Koningstraat H.-hoef EIJSINK, 200 c.c. tweetact. Nieuw overjarig. Zeer voordeelig. ARIËL, 550 c.c. z. kl. prima. MATCHLESS, 500 c.c. K.K. Zeer snel. MATASACOCHE, OPRUIMING van enkele Leeren Jassen, Motorlaarzen, enz. Rijwielen en Motoren, Hippolytushoef. Speciaal ingericht huis te DE HAUKES, vraagt 2 NETTE KOSTGANGERS. Aanvr. onder letter H. Bureau Wier. Crt. H.-hoef. 22, 23 en 24 JULI. Voor dit reeds eeuwen bestaan de feest komt SLIKKER weer goed voor den dag. Eiken dag vanaf 4 uur in de zaal, door de nieuwe attrac tiekapel, 4 dames en 2 heeren, populaire zang en muziek. Maandagavond 8 uur, optreden van met geheel nieuw programma. Voor afwisseling de humorist BART VAN DRIEL en de Accor deon-Virtuozen VAN WILLIGEN- BERG en DE LEEUW, onder bege leiding van groot orkest. Entree le Rang f 0.75, plus bel., 2e Rang f 0.50 plus bel. Vanaf heden reeds kaarten ver krijgbaar aan de zaal. In de tent achter de zaal, even eens vanaf 4 uur, eiken dag zijn goedkoop en van prima kwaliteit met soliede garantie, bij Ijzerhandel Laan Schagen Ruime gelegenheid voor het stallen van fietsen en motoren binnenshuis. Beleefd aanbevelend, C. SLIKKER Cz. Op het Sportterrein VOETBALWEDSTRIJDEN. Zondag 21 Juli 1 uur Wieringerwaard 1 Succes II 3 uur B.K.C. I SUCCES L Maandag 22 Juli 3 uur DAMES VOETBALWEDSTRIJD. 4 uur Veteranen Voetbalwedstrijd. Bestuur B.K.C. DINSDAG 23 JULI, half 2 GROOTE INTERNATIONALE PRIJZEN - DRAVERIJ met handicap. Prijzen f 300. Entrée slechts 50 cent. Leden „Sportlust" met gezin vrij en toegang. De nieuwste gekleurde pakjes 2.50 3.25 3.50 4.00 4.50 en hooger DEN HELDER. Wij hebben voor OOK Z. en O. FONDS) BRILLEN. Op gereedmaken en reparaties kan gewacht worden. Gegarandeerd goedblijvende DOUBLé BRIL met donkere of lichte randen 3. BUIKBANDEN EN ELAST. KOUSEN. Paskamer en vrouwelijke hulp (verpleegster) aanwezig. Voortsbreukbanden, enkelstukken, platvoetzolea en«.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 5