MODE-TIPS ADIO PROGRAMMA door ZATERDAG 20 OCTOBER HILVERSUM. 301.5 M. (995 Kp.) V. A. R. A, —10.00 Ochtendmuziek. V. P. R. O. .00—10.11 Morgen wij ding. V. A. R. A. Uitzending voor de arbeider» in de Con tinubedrijven, i Lunchconcert. n.m. „De Tuberculose-Weldadigheids- postzegel." - n.m. Licht-Klassiek Concert, n.m. VARA-Mandoline-ensemble o.l.v. Joh. B. Kok. n.m. Hoe ontstaat een radiotoestel n.m. De Flierefluiters o.l.v. Jan v.d. Horst n.m. Letterkundig overzicht door A. M. de Jong. Vooravondconcert door VARA-orkest. n.m. Gramofoonmuziek. n.m. Uit de Roode Jeugdbeweging, n.m. De Flierefluiters, n.m. De Melbourne-race. Verslag van de start door J. B. Brocksz. n.m. „Met Man en Macht" Vrouwenpro- pagandaspel voor de V.A.R.A. n.m. Stemmen uit het Proletariaat, n.m. VARA-Orkest o.l.v. Hugo de Groot. 1 n.m. Vaz DIas. 10.40 n.m. Concert. 11.10 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. HUIZEN. Golflengte 1875 M. K. R. O. -9.00 n.m. Concert. 11.00 Muziekuitzendlng voor fabrieken. >—12.00 Godsdienstig halfuurtje door Kapelaan J. H. A. Hendriks. i1.30 n.m. Concert. -2.30 n.m. Halfuurtje voor de rijpere leugd. i -4.00 nm. Kinderuurtje door Mevr. So- I phie Nuwenhuis van der Rijst en Mej üldwina Dlepenbrock. 1 Gramofoon muziek. j -5.30 n.m. Esperanto-nieuws door P. Heil- ter. -T, n.m. De KRO.-Boys. o.l.v. Piet Lus- 'senhouwer. i.40 n.m. Paul de WaartJournalistiek reekoverzicht. 1-7.35 nm. Katholieke Radio Volks Uni- F'ersiteit. Het K.R.O. Orkest o.l.v. Marinus van '1 {jWoud. -8.30 nm. Praatje over de Esperantocur- i pus. j -8.35 n.m. Vaz Dias. j -9.05 Tusschen twee werelden door Pater J. Thewissen. -9.45 n.m. Microfoonvertelsel jxortooms. 10. n.m. Het K.R.O.-orkest. -10.50 n.m. Aansluiting met het Concert gebouw te 's-Hertogenbosch. n.m. Vaz Dias. n.m. De KRO-Boys. ZONDAG 21 OCTOBER HILVERSUM 301.5 M. (995 Kp.) V. A. R. A. Morgenrood. Tuinbouwhalfuurtje. S. S. Lantinga. Postduivenberichten. Voetbalmededeelingen. Sociale gedachten in de Wereldliteratuur. Orgelspel door Joh. Jong. Van Satat en Maatschappij door A. Pley- ier. EVANGELISCHE VEREENIGING. 11.30 Radio-kerkdienst vanwege de tfederlandsch Evangelische Vereeniging 'n de Groote Kerk te Leeuwarden. V. A- R. A. -12.00 Solistenconcert. A. V. R. O. Klokkenspel en Uurslag van de Sint (üaurenstoren te Rotterdam. 45 n.m. Lunconcert door het K.R.O. 2.30 n.m. Boekenhalfuur Dr. P. H. Rit ster Jr. 1-4.00 n.m. Aansluiting met het Concert gebouw te Amsterdam, j—4.45 n.m. Kovacs Lajos en zijn orkest. n.m. Sportuitslagen van Vaz Dias. V. A. R. A. n.m. Gramofoonmuziek. nm. Voetbal van den Dag. V. P. R. O. n.m. Studie en Studenten-leven. n.m. Kerkdienst uit de Ned. Prot. Bond ;e Hilversum. A. V. R. O. 1.15 Nieuws- en Sportberichten van 7an Vaz Dia». n.m. Concert door het Omroeporkest. -9.15 n.m. Radiojournaal, nm. Concert. I n.m.12.00 Kovacs Lajos en zijn orkest. HUIZEN. Golflengte 1875 M. N. C. R. V. Morgenwijding. K. R. O. nm. Bespeling van het studio-orgel. -11.30 Hoogmis uit de Kerk van den H. Antonius van Padua te Oldenzaal. 12.15 n.m. Middenstandskwartiertje. 2.00 n.m. Middagconcert. —2.30 n.m. Godsdienstonderricht voor ouderen door D Bont. Aansluiting mét de concertzaal „Tivoli" te Enschede. -5.00 n.m. Prof. Dr. T. Brandsma „De voortplanting des geloofs." m. c. k. v. J-6.45 n.m. Kerkdienst uit de Geref. Kerk te Zaamslag. -7.45 n.m. Gewijde muziek. K. R. O. -7.50 n.m. Voetbaluitslagen van de R.K.F. n.m. Het K.R.O.-orkest o.l.v. van Johan Gerritsen. —8.35 n.m. Vaz Dias. n.m. Het Stedelijk Orkest van Maastricht. Vaz Dias. 3—11.00 n.m. Epiloog door het Klein Koor. MAANDAG 22 OCTOBER w WINTER BLOUSES. Vele jaren lang was de blouse het stief-i kind der mode; maar sinds de taille weer op normale hoogte is, zijn rok en blouse in de plaats van de deux-pièces getreden, Ieder nieuw seizoen brengt ons weer eenige aardige vondsten op het gebied der blouses en jumpers. Nu iecereen schermt met zuiniging en dergelijke dingen, zien we zelfs de blouse op onofficieele feesten e theaters, waar ze gedragen op een zwart satijnen rok, een heel mooi avondtoilet kan vormen. Het materiaal voor de avond is meestal kant of crêpe georgette. Maar ook de taf zij wordt veel aangewend, zoowel in effen als in geruite uitvoering. Onze afbeeldingen toonen achtereenvol gens: een klassieke overhemdblouse, die vooral geschikt is voor jonge, sportieve figuurtjes. Aan iedere zgde loopen eenige plooien, die tot in de taille doorgestikt zijn. Een klein lakstrikje geeft het geheel iets pikants. Het materiaal is effen toile. In het midden toonen we een nieuwe mid dagblouse uit marine-kleurige crêpe maro- cain. De opgestikte volants aan de blouse herhalen zich op gelijke hoogte aan de^nou-, wen. Het schootje en de kraag bestaan even eens uit volants. De derde blouse, die vervaardigd is van groene jersey, gelijkt in materiaal en in snit veel op een pullover. Het opstaande kraagje, de knoopen en de ceintuur zjjn in een contrasteerende kleur gekozen. Voor het jonge meisje is de blouse van kant zeer geliefd. De pofmouwen van het hier afgebeelde model zjjn in raglanmodel in gezet. De halsopening is afgewerkt met een strik. De vijfde blouse is van- groot geruite taf- zg'de. De mouwen hebben de grootste ruimte om de ellebogen. De plooitjes in de taille maken een ceintuur overbodig. De blouse van gestreepte tricot is zeer practisch. De breede pas is schuin verwerkt, daardoor ontstaat een zekere levendigheid. De knoopjes zijn in een afstekende tint ge kozen. In plaats van ceintuur is een koord om de taille gebonden. Het witte piqué kraagje is los opgezet en kan dus telkens door een schoon vervangen worden. JEANNE DE FL. OM ZELF TE MAKEN. EEN GARNITUUR. Men ziet op het oogenblik veel garnituren, die bestaan uit een tasch met bijpassende ceintuur. Meestal zyn deze vervaardigd van stof, linnen; maar ook van peau de suède of ander leer. Het garnituur, dat op onze illustratie af gebeeld is, was van stof gedacht en gegar neerd met zilveren loovertjes. Hoe deze loovertjes bevestigd worden, laat de teekening duidelijk zien. De kleur, die men voor het garen neemt is die van de stof of het leer. De vorm van die tasch is zoo eenvoudig mogelgk gehouden; het is een langwerpig model met twee zij- en een onderstukje om de noodige ruimte te verkrijgen. Een lange knip aan den bovenkant is de eenige opening; een ritssluiting wordt er langs ge naaid; twee pandjes aan iederen kant voor het vasthouden en de tasch is klaar. De ceintuur is van dubbele stof en wordt met een metalen gesp gesloten. Het opnaaien van de loovertjes moet van zelfsprekend gebeuren voor men de ceintuur dubbel neemt, zoodat de steken aan den achterkant niet te zien komen. De teekening toont duidelijk het motief; en ook hoe de loovertjes vastgezet moeten worden, teneinde eenige afwisseling in het werk te krijgen. Het is een aardig werkje, dat weinig tjjd kost en men zal eens zien, hoe aardig de ceintuur zal staan op een eenvoudig donker jurkje, MARIAN B. DE „KNEPEN VAN HET VAK". :J goede vette crème, gezichtswater en een rel- -Mgingsmiddel ondersteunen de behandeling ^iet deze eenvoudige schoonheidsmiddelen, c'e natuurproducten, die we eigenlek veel te weinig naar waarde schatten. Van markt naar toilettafel kan men bijna zeggen; want vele van deze middeltjes zijn te vinden onder de verschillende groente en fruitsoorten. Het vegetarische menu van de huid is goedkoop en licht verteer baar. Het sap van tomaten is een geliefd mid del voor huidverzorging geworden. Men rei nigt het gezicht, bet het met het sap en wascht den volgenden morgen het laagje er af, eerst met lauwwarm, daarna met koud water. Versche schijfjes komkommer ver- frischt en verlevendigt de gespannen huid. Het komkommerwater wordt voor het ge bruik door een doek gezeefd. Voor de verzorging van vette huid met groote poriën komen versche eieren in aan merking. Eerst de dooier; deze is voedend; ook aanbevelenswaardig bij droge huid. Het goed geklopte eigeel wordt vermengd met een paar druppels citroensap en met een zachte penseel op het gezicht gestreken. Na 10 minuten veegt men de massa af met versche melk: by droge huid met slagroom, by vette huid met karnemelk. Melk eii kar nemelk zijn trouwens uitstekende en heil zame schoonheidsmiddelen. Geslagen eiwit, vermengd met citroensap vormt een prach tig gezichtsmasker, dat men in meerdere laagjes op elkaar kan strijken en na het drogen eenvoudig afschilt. Bij het opstrijken en afvegen, werkt men steeds van onderen naar boven; d.w.z. van de mondhoeken naar de slapen. Van verschillende krulden: roomsche ka millen, roosmarijnblaadjes en pepermunt be reidt men, nadat het water ingekookt is, een brei dde men in een servet doet. Dit wordt, zoo heet men het verdragen kan. op het gezicht gelegd; daarna laat men twee of drie koude compressen volgen. Voor ieder van deze behandelingen is het van het grootst gewicht, dat het gelaat eerst grondig gereinigd is. Daarna maakt men met de heete compressen, dat de poriën zich goed openen om het opgelegde laagje beter In te laten werken. Het grondprincipe is natuurlijk uiterste reinheid en voorzichtigheid bij de massage, daar de huid gauw ophaalt. Een stukje ijs langs het gelaat gewreven, is het laatste stadium van deze schoonheidskuur, waar voor men de middeltjes van de markt haalde. NINON DE L' ENCLOS. VOOR BABY'S KINDER WAGEN Het meenemen van het kleintje in den kinderwagen heeft een bezwaar: men weet niet, waar men de verschillende dingen, bestemd voor voeding en verzorging, op moet bergen. Vooral de melkflesch lijdt het meeste gevaar omgetrapt te worden door de kleine woelwater. De hier afge beelde tasch geeft uitkomst. Hij is vervaar digd van linnen of zeildoek en dubbel ge naaid. Tusschen de dubbele stof schuift men later stevig carton. De luiers en de andere toiletartikelen krijgen ieder een apart vakje. De melkflesch heeft ook een eigen plaats. De tasch wordt gesloten met een haak; een paar riemen eraan zorgen, dat men hem in de wagen kan vastbinden; anders krijgt de kleine puk misschien toch nog gelegenheid alles om te schoppen. De teekening laat verder duidelijk zien, wat de bedoeling is en maakt verdere uit leg overbodig. Mevr. de J van Z. vldualiteit, dan zal ze op een sterke tegen stand stuiten. Hand en hand met deze gewelddadige verandering van het diepste v.^zen gaan vaak uitbarstingen van teederheid van do zijde der moeder. Ze wil bemind worden als een echte moeder. En ze vergeet, dat een moeder door niemand ter wereld te vervan gen is. Dr. DE CR Het is een groote verbetering om de mes sen niet los in een lade te leggen; maar in een speciaal er voor vervaardigd houdertje. Men vermijdt daardoor, dat ze beschadigd worden en tevens alle gevaar om zich te snijden bij het zoeken der messen. By de vaak puntige keukenmessen is dit gevaar nog veel grooter en het houdertje, dat we hier gaan vervaardigen, heeft dus wel be staansrecht. Zooals de teekening laat zien, bestaat bet uit een stukje hout, waarin met een zaag inkepingen gemaakt zyn. In deze inkepingen worden de messen, met die scherpe kant naar ondieren, geplaatst. Bovendien worden ze nog beschermd door een soort deksel, dat we maken van het blik van conservenblikje. De scherpe kanten worden bot geklopt, zoo dat men er zich niet meer aan bezeeren kan. Mts. x. VAN MARKT NAAR TOILETTAFEL. Wie voor het behoud van jeugdi en schoon heid zuinig te werk wil gaan, doet het beste zich te houden aan de <Hide, beproefde huis middeltjes, waarvan, b$ goed gebruik, een goed resultaat gegarandeerd wordt. Een MOEDER EN STIEFKIND. Een jonge vrouw neemt de leiding van een moederlooze huishouding op zich en brengt voor het moederlooze kind een hart vol liefde mee. Hoe komt het dan, dat na eenige maanden de stryö tusschen tweede moeder en stiefkind in lichte laaie staat? Ik beweer niet, dat dit altyd het geval is; maar in vele gevallen, verklaart de jonge vrouw na korten tyd, dat haar liefde niet beantwoord w -rdt en klaagt over het onwil lige stiefkind, Hoe ontstaat dit misverstand? Ik geloof, doordat stiefmoeder en stiefkind hun samen leven op een heel verkeerde basis opbou wen. De stiefmoeder denkt, door veel liefde teederheid te hebben voor het kind van den geliefden man, geheel in de plaats der gestorven moeder te kunnen treden. Daarbij vergeet ze twee dingen: in de eerste plaats, dat het kind de herinnering is aan de gestor ven vrouw en in de tweede plaats, dat een moeder door niemand ter wereld vervangen kan worden. Het stiefkind is niet alleen de erfgenaam van den man; maar ook het laatste geschenk van de eerste vrouw. De doode staat niet tusschen de hef de der levenden. Maar als levende getuige van het eerste liefdesgeluk staat tusschen de echtgenooten het kind. Hangt de vader aan het kind, dan valt het ook de beste vrouw moeiiyk aanvechtingen van jaloezie te onderdrukken. Is ze nauw verbonden met den man, dan zyn haaf be trekkingen toch nieuwer dan die van vader en kind, die ook de doode omvatten. Onbewust zal de tweede moeder probeeren gelijkenissen van het onder haar hoede ge stelde kind met de doode te onderdrukken en het kind nieuw te vormen, Gedraagt het kind zich nu byv. onopgevoed, dan neemt ze graag aan, dat het kind alle slechte eigen schappen der doode geërfd heeft. En ze voelt zich dubbel verantwoord in haar po gingen om het kind te verand-eren. Heeft ihet kind reeds een sterk uitsproken indl- HET MENU VOOR DE HEELE WEEK. Zondag: varkensschyf met appelen, roode kool gekookte aardappelen; pruimenvla; moccapudding. Maandag: tomatensoep; eieren, spinazie, gewelde boter, gekookte aardappelen; bitterkoekjespudding. Dinsdag osselappen, snyboonen, gekookte aardap pelen; ïnaizenapudding. Woensdag Kalflappen, spruitjes, gekookte aardap pelen; gries met rozynen, Donderdag: groentesoep; carbonaden, savoyekool, gekookte aardap pelen; fruit. Vrijdag: kabeljauw; worteltjes, boterjus, gekookte lardap- pelen; rijst met rabarber. Zaterdag biefstuk, spercleboonen. gekookte aard appelen; wentelteefjes. VOOR ONS HUIS. Wie niet rijk is, moet slim zijn. Niet lang geleden kwam ik eens op visite jj de moeder van een zeventienjarige doch ter. „Ga eens mee", zei ze geheimzinnig, „naar de kamer van Ens". Ik volgde haar een weinig nieuwsgierig, en stond even later in het gezellige „hok" van een bak visch. Ens zelf was naar school. „Hoe vind je dit?" vroeg mijn vriendin en ze wees op een allerliefste bank, die tegen de muur stond. Hij was van donkerge- beitst hout en bespijkerd met vroolgk ge bloemde cretonne, die van onderen los viel in een breede volant. Ik knikte apprecieerend: „Mooi. Heb Je die voor haar gekocht? Omdat zé over was gegaan, of zoo?"'. Maar mgn vriendin begon luidkeels te lachen. „Gekocht? Ben je dol, zeg? We zgn geen millionnairs Ens heeft het zelf gemaakt." En toen liet ze me alles zien. De bank zelf was een groote oude kist, die ze ergens op zolder had gevonden. Van gewoon hout had ze toen leuningen en een rug precies op maat gezaagd, glad geschaafd en er tegen gespgkerd. In de uitverkoop werd door moeder een lap gezellige cre tonne op den kop getikt en het handige meiske had er haar bank mee bespannen. Een paar kussens er op en haar meisjes-, kamer was een meubelstuk rijker, waar ze thans voor geen geld ter wereld meer af stand van zou willen doen. Ik vertel U dit, omdat U misschien zelf ook op zolder van die kisten hebt staan, waar niemand iets aan heeft en omdat U misschien ook een dochter hebt, die graag haar kamer leuk zou willen inrichten. Ergens anders heb ik een oude kist ge zien, die omgetooverd was in een moderne toilettafel. De bewuste jongedame had er een kleed van gebloemde stof, met een breede volant, (precies de hoogte van de ONS WEKELIJKSCH KNIPPATROON. Nr. 290: mantelpakje dat, gemaakt van dikke wollen stof. uiterst geschikt is, om den winter door, gedragen te worden. Een leuke shawl er onder geknoopt, geeft het ge heel iets fleurigs en jongs. De sluiting be staat uit twee overslaande slipjes met een gesp. De rok heeft een diepe voorplool. Bé- noodigd materiaal: 3.50 meter van 130 c.M. breedte. Prijs van het patroon: 0.70 ets. per stuk. Nr. 284: elegante damesmantel van ango- rastof. De eenvoudige bontkraag kan, desge- wenscht los op c'cn mantel gedragen worden. Benoodigd materiaal: 3.50 meter van 130 c.M. breedte. Prgs van het patroon: 0.55 ct. per stuk. I kist) opgelegd, een hooge spiegel er achter gehangen, een klein bankje er voor gezet en het geheel was nog aardiger dan een „echte' kaptafel. Zoo ziet U. dat van die schijnbaar niet meer te gebruiken voorwerpen, vaak nop alleraardigste „meubelen" gemaakt worden. DINA VAN 'u. Nr. 287: bijzonder mooie middagmantel van fijne wollen stof. De garneering bestaat uit een randje bont langs hals en mouwen.- Prijs van het patroon: 0.55 ct. per stuk. Be noodigd materiaal: 3.60 meter van 130 c.M. breedte. Nr. 292: sportief mantelcostuumpje van& tweed met een vischgraatwcrkje. De doorge stikte rand van het manteltje zet zich voort in de rok. De rok heeft ook van achteren een plooi. Benoodigde stof: 3.50 Meter van 130 c.M. breedte. Prijs van het patroon: 0.70 ct. per stuk. Deze patronen zyn tegen de aangegeven prijzen in alle maten te verkrggen by de „Afdeeling Knippatronen'' van de Uitgevers- tnaatsehappy„De Mijlpaal", postbox 175 te Amsterdam. Toezending zal geschieden na ontvangst van het bedrag, dat kan worden voldaan per postwissel, in postzegels of per postgiro 41632. Den lezeressen wordt vriendelgk verzocht bg bestelling niet alleen het nummer van het verlangde patroon maar tevens de ge- wenschte maat. d.w.z, boven-, taille-, heup- wgdte. enz. te vermelden. Gelieve verder naam en adres duide'tjk op te geven; men voorkomt daardoor onnooclige vertraging in de opsturing. 7.308.00 Pianorecital. 8.018.15 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 8.30 n.m. Concert. 9.00 n.m. Radio-Tooneel. Serie „Bloemen uit eigen tuin." Studio-opvoering van „Twee Grootvaders." 9.40 Concert. 10.30 n.m. Kovacs Lajos en zijn orkest. 11.00 nm. Persberichten Va* Dia». 11.10 12 Kovacs Lajos en zijn orkest. HUIZEN. Golflengte 1875 M. N. C. R. V. 8.00—8.15 Schriftlezing en meditatie. 8.159.30 Gramofoonmuziek. 10.3011.00 Morgendienst. 11.0011.30 Lezen van Chr. Lectuur. 11.3012.00 Gramofaanplaten concert. 12.30 „Het Hollandsch Harpkwartet." 2.00—2.35 n.m. Uitzending voor scholen. 2.453.15 n.m. Wenken voor de keuken, door Mevr. M. Adrian-Merckens. 3.15—3.45 n.m. Cursus knippen en naaien. 4.00 n.m. Bijbellezing. 5.01 n.m. Vooravond Concert door een Ensem 5.15—6.15 n.m. Christelijk liederenuurtje. 7.00—7.15 n.m. Politieberichten gevolgd door persberiohten van het Ned. Chr. pers bureau. ±7.157.30 n.m. Gramofoonhiuziek, of „een greep uit het dagelij ksche gebeuren." 7.458.15 n.m. „Economische inzichten van Maarten Luther. 8.15 n.m. Bachconcert in de Oude Kerk, Ou- dekerksplein te Amsterdam. 9.25—9.35 nam. Vaz Dias. 9.30—11.00 n.m. N.C.R.V. Klein-orkest o.l.v. Piet v. d. Hurk. 10.4511.30 n.m. Gramofoonmuziek. DINSDAG 23 OCTOBER HILVERSUM. 301.5 M. (995 Kp.) A. V. R. O. s.00 Gramofoonmuziek. 10.00 Morgeawij ding. 10.30—11.00 Kook- en Bakpraatje door Mevr. R. Lotgering-Hillebrand. 11.00—12.00 Orgelconcert. 12.01—2.00 n.m. Het AVRO-Klelnorkest. 2.00 n.m. Duetten-recital. 2.30—3.00 n.m. Kovacs Lajos en zijn Orkest. 3.003.45 Knipcursus voor gevorderden door Ida de Leeuw—van Rees. 4.30—5.00 n.m. Radlo-Klnder-Koorzang oJ.v. Jacob Hamel. 5.005.30 n.m. Voor kleinere Kinderen door Mevr. Ant. van Dük. V. F. R. O. 5.30 n.m. Bij bel vertellingen van ds. B. J. Aris. A. V. R. O. 6.007.30 n.m. Het Omroeporkest onder lei ding van Albert van Raalte. 7.308.00 n.m. Engelsche Les. 8.0510.00 n.m. Gevarieerd Programma m.m.v. Kovacs Lajos en zijn orkest. 10.30 The Hawahan Three. 11.00 Persberichten Va» Dia* 11.10 n.m.—12.00 Dansmuziek door Lew Sto- ne en Harry Roy met hun orkesten. HUIZEN Golflengte 1875 M. K. R. O. 8.15—9.00 n.m. Concert. 10.3011.00 Muziekuitzendlng voor fabrieken. 11.3012.00 Godsdienstig halfuurtje door Pas toor L. H. Perquin. 12.01 Lunconcert. 2.00—3.00 Vrouwenuurtje door mej. Lauwert. 3.004.00 n.m. Modecursus door nievr. H. Cup pens Geurs. 5.30 n.m. Concert. 6.407.00 n.m. Esperanto-cursus door P. Heil- ker. 7.157.35 nm. Katholieke Radio Volksuniver siteit. 8.05 Populair Concert. 8.459.30 n.m. Hoorspel-cyclus. Jan Vuys- ters„De moederkerk en Nederland." 9.25 De K.R.O.-Boys, o.l.v. Piet Lustenhouwer,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 6