n\ 1. van den 1849. helder en dei nieuwedlip. 1 janüarij 1849. "Bt METENDE JAARGANG. Dit AYeekblad wordt eiken Maandag-morgen itgegeven bij C. BAKKER Bi te Nieuwe Diep. De Prijs ii 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franeo per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren rijner woonplaats. MAANDAG ADYERTENTIEN gelieve men ongeiegeld aan den UilgeTer in te lenden uiterlijk Zaturdagsdes middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 eenten. behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 1 J A X 11 A R IJ. De Ondergeteekenden brengen hiermede hunne vriendschap pelijke Nieuwejaars-groet met welmeenende Heil en Ze- genwenschen aan bloedverwanten, vrienden, bekenden of begunstigers. Adriaan. P. Commies (Titulair), Ahle'. H. M. Arts. J. Bakker Bz. C. Boekhandelaar. Bakker Bz. D. Graanhandelaar Bakker. A. Grutter. Beer Poortugael. den Majoor der Artillerie. Beets. P. A. Notaris. Berg. J. van den Berghuis. D. Boetzelaer tot Kijfhoek. Baron van D. G. J Boll. M. Landman. Bolte. J. Apotheker. Bouman. K. Visiteur. Braaksma. S. Apotheker. Breebaart. J. Koek- en Banketbakker. Breuk. B. R. de Bruggen. J. van Buchem. J. van B. C. Pastoor. Cock. C. de Predikant. 2 Comtn. der Post. C. F. J. Colom. C. Oolom. J. Cramer. C rem er. Creijghton Daarnhouwer. Dahmen. J. Duinker. P. P. Duinker. P. J. Eenhorst. L. Es. H. J. Giltjes. J Wijnhandelaar. Koopman. Visiteur, Havenmeester van het Gr. J. J. A. Poet-Directeur. J. Hoofd- Onderwijzer. Noord-Holl, Kanaal. van Adjunct-Commissaris van het Loodswezen. Kapitein der stoomboot Noord-Holland. Koek- 'en Banketbakker Magazijnmeester der Marine. Ontvanger der loodsgelden. Boekdrukker Giltjes. S. Gilet. J. D. Goedkoop. J. Schipper, Goudoever. N. van Groot. J. de Hoofd-Onderwijzer. Grijm. H. Vleeschhouicer. Günther. F. W. Haan. J. F. de Haar. J. van der Harderwijk. C, Haremaker. J. Winkelier. Geëmplojeerd bij de Registratie. Hoo>fd- Onderwij zer R. ,C. Pastoor. Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde. Hellingman. J. L. Crap Inspecteur enz. Hellegers. P. A. Koek- en Banketbakker Heer. J. W. de Arrondissements-Deurwaarder, Herwerden. J. van" Consul, Hoelands. J. In 't Velt. J. Burgemeester, Janssen. A. de Wall Jansen. H. G. Ingenieur der Marine. Aannemer. idem Apotheker. Instituteur. Winkelier. Equipagiemeester der Marine, Janzen. J. S. Janzen. J. E.< Jelgersma. L. Jong. D. de Jong. W. de Jonker. F. Kelckhoven. A. Koning. L. de Lastdrager. S. Lastdrager. K. Leewens. A. Maalsteed. W. J. Manikus. Joh. Marchant. Metzelaar. Metzelaar. C. Merens. A. C. Meijer. J. A. Namink. P. J. van Koopman, Havenmeester. Scheepstimmerbaas. Koopman in Ijzerwaren* Smid. Winkelier. Goudsmid. J. M. L. Machinist. K. Koopman. idem Ontvanger der Registratie. Mr. Kleedermaker. Schilder. Noot. P. Ie Kapitein Eerstaanwezend Ingenieur, Officieren. Z. M. Stoomschip Cycloop Officieren. Z. M. Fregat Jason Officieren. Z. M. Corvet Juno Papendrecht Chalmers Hoijinck. J. van Papineau. J. Pieterse. J. C Prins. H. Rezel. M. Mr. Broodbakker Ring. J. de Klerk bij de Marine, Riekels. C. Koopman. Luitenant ter Zee, le klasse. XÖ Onder-Inspecteur ww het Loodtttezm.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1