WEEKBLAD vn übs IS 53. 1 M ÜELöEii es set MUWEÖIEP, OËRTIËIVUE N°- I. Dit Weekblad wordf eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuujtdiep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A N A hEt (VC&Ta.. SAN' r- i ADVgRTENTfEX gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des mjcldags ten 12 ure; de prijs van l tot 4 regels is 00 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor e!!.e plaatsing. 1 J A X U A R IJ. I JAXUAKIJ S 8 o 3 Dc ondergeteekenden brengen hier mede hunnen welmeenenden Nieuwjaarsgroet met Heil- en Zegenwenschén aan Bloedver wantenVriendenBekenden of Begunstigers. Aarts. W. Visiteur. Amons. C. Scheeps-Agent, Arons. J. H. Arts. J. Scheeps-Agent. Bakker. A. Grossier. Bakker Bz. G. Boekhandelaar Bakker Bz. D. Graanhandelaar. Bakker. J. Zeilenmaker. Bas. A. Timmerman. Bects. P. A. Notaris. Ben. F. van der IVinkelier. Berk. L. van Geëmploijeerde hij de Marine. Bethlehem. C. Schilder. Blok C. J. Instituttur. Boll M. Boll. P. VleescJthouwer Boom. J. G. Loods. Boomsma. A. Boon. C. 2e Commies ter Secretarie en Correspondent der Maatsch. van Landh. en Landonlg. in Nederland. Borst. Jz. W. Directeur Postk. te Edam. Borst. Wz. J. Braaksma S. Apotheker f Breebaart. J. Banket- en Koekbakker. Brets. J. S. Opzigter hij den Waterstaat, Breuk. B. R. de Bruggen en familie. J. van Brugh. H. van der Visiteur. Bruijn. P. A. Roofd-Ingenieur. Buchele. J. Broodbakker. Buchem. J. S. van R. C. Pastoor. Burgers. A. Koopman in Ijzerwaren, Burgers. C. Timmerman. Buuren J. van le Commies ter Secretarie. Bijl S. Carbasius J. A. Carpentier T. Andringa de Visiteur bij de Ambulante Recherche. Cliristoffels J. Pomp- en Blokkenmaker. Cock. C. de Hervormd Predikant. Colom. J. Winkelier. Grap Hellingman A. H. Rijks-Ontvanger te Wieringerwaard. Crap Hellingman. J. L. Inspecteur enz. Cremer J. Havenmeester van het Groot Noordhottandsch Kanaal. Daarnhouwer. H. Hoofd-Onderwijzer. Dahmen J. Muziek-Direcleur Dedem C. W. van le Luitenant-Ingenieur. Dekker. D. Lloofd-Onderwijzer. Dekker P. N. Koopvaardij-Kapitein. Dekker P. T. Donker H. A. Winkelier. Douwes Dekker. P. Doopsgezind Predikant. Duinker H. T. Schilder en Daguerréotgpeur. Duinker Jan Stuurman, thans te Texel. Duinker P. J. Kapt. der stoomb. Amsterdam. Duinker P. P. Adj. Commissar. der Loodsen. Eichstorff H. L. von Visit. bij de Amb. Rech. Es. J. A.. IJ. van 2e Luiten, hijgde Mariniers. Exter J. van Winkelier. Franke C. Broodbakker. Gelder L. M. van Koopman. Gelhard P. Winkelier. Giltjes. S. Boekdrukker Goedkoop Wed. Johs. Grave H. L. de Grin D. C. Hulponderwijzer Groen T. Koopman. Grijm H. Günther T. W. Haan L. de In Manufacturen. Haar J. van der Hoofdonderwijzer Harderwijk C. J. Uurwerkmaker Haremaker J. Doctor in de Genees-Heel- en Verloskunde. Heer JW. de Deuric. bij de Arr-liegtbank. Hees C. P. van Sluiswachter Hellegers P. A. Banket- en Koekbakker Hemert van Officier van Gezondheid. Heijn J. Kuiper. Herwerden J. van Hoek J. G. Broodbakker Hoelands J. Rijks-ambtenaar. Hoff D. van 't Landbouwer Hofstee en Echtgenoot A. Gezagvoerder. Holstein Fortificatie- Opzigter, Ploolwerff G. J. van Banket- en Koekbakker Hoolwerff Jb. van Banket- en Koekbakker. Ihnen Wed. H. G. Ingen J. van Kapit., Eerstaamc. Ingenieur. Jamaer J. H. de R. C. Pastoor. Janzen B. Winkelier. Jansen P. F. Ingenieur le klasse der Marine. Janzen Gebr. Aannemers. Jekel P. J. Schoolonderwijzer Jelgersma Gz. A. J. Apolhtktr. Jelgersma Gz. L .'Apotheker. Jong W. de Winkelier. Jongkees Jb. Broodbakker Jonker Jr. C. Beurtschipper op Rotterdam. Jonker J. Schipper. Kaan P. Schipper. Kaleshoek Wed. C. Kamper J. W. Smid op 's Rijks Werf. Kamper J. W. Koopman te St. Maarten Kater J. H. Mr. Schoen- en Laarzenmaker. Kelckhoven A. J. van Winkelier.. Kindt P. Kluit A. Verkoophuis. Koning L. de Ilavenmeesler der Marine. Koorn en Echtgenoot J. Kos C. J. Landman. Kroon L. Spekslager. Krul C. S. Voerman. Krul K. J. Mr. Metselaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1855 | | pagina 1