Kranten Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

10 resultaten gevonden

| Alkmaarsche Courant | pagina 4

Toen zaterdagavond de heer G. Visser, die bij de buren van de heer Appel, de familie Deiman op visite was, zich om 10 minuten over elf naar huis wilde be geven zag hij, dat het achtergedeelte van de ... boerderij in brand stond. Onmiddel lijk waarschuwde hij de heer Deiman, d - op zijn beurt de brandweer alarmeer de, waarna men de bewoners, de heer G. Appel en echtgenote, ging waarschuwen. Deze waren

| Schager Courant | pagina 4

Geboren: Adam, zoon van Jacob Molenaar en Anna Catharina Bruin; Theodorus Johannes. zoon van Klaas Hessing en Alida Petronella Weel. Ali, dochter van Gerrit Roos en Catharina Suzan na Deiman.

| Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | pagina 1

In de vitrine vindt u zilveren sieraden van Roos Buitenwerf. Galerie Amber is geopend van 14.00-17.00 uur, donder dag t/m zaterdag. Zaterdag 12 maart bent u tijdens de openingsuren uitgeno digd voor ... speelavond door leerlingen van Jan Jaap Langereis (blokfluit) en Marjan Deiman (harp). Op deze avond zullen ook wat werkjes voor de combi natie fluit en harp uitgevoerd worden. Beide speelavonden beginnen om

| Heldersche Courant | pagina 10

GETROUWD: A. van Wolferen en C. Kaïger; A. Boxmeer en A. J. Meiier; M. Post en C. Rie- deiman; F. A. de Man en J, W. C. Frehse; L. A, I. Smélik en C. Duijvetter. ... , bijeen, om vandaar in optocht naar de heilige Mariabron te trek ken. Na de terugkomst werd de stoet ontbon den en trokken de maagden in meer wereld- sche stemming naar de herberg „de Witte Roos", om daar

| Alkmaarsche Courant | pagina 3

ZUID-SCHARWOUDE (September). Geboren: Adam, z. v. Jacobus Mo lenaar en Anna Catharina Bruin. Theodorus Johannes, z. v. Klaas Hessing en Alida Petronella Weel. Ali, d. v. Gerrit Roos Catharina Suzanna ... Deiman.

| Alkmaarsche Courant | pagina 6

Whaleboten. Zeevaartscholen: 1. H. Roos, Zeevaartschool Den Helder; 2. Mast (Delfzijl) 3. C. J. A. Mijdendorp (Groningen) ... STOLPEN. Bij het passeren van een vrachtauto van de fouragehandelaar Deiman uit Burgerbrug is in de Bosweg tussen Stolpen en 'tZand zaterdag kort na het middaguur een uit Den Helder afkomstige